SOCIAAL

In 2013 werkten er 1088 medewerkers vanuit de Wsw bij Sallcon. Eind 2013 bestond de wachtlijst uit 151 personen.

Het nieuwe verzuimmeldpunt heeft het verzuim licht laten dalen naar 12,9% voor de SW (tov 13,9 in 2012). Er zijn 533 trainingen verzorgd, 98 medewerkers hebben een certificaat of diploma van de Sallcon AKAdemie behaald en 13 personen zijn geslaagd voor hun inburgeringsexamen.

DEVENTER WERKTALENT

Doordat de teams van Deventer Scoort actief hun netwerk inzetten zijn er 50 extra plaatsingen en veel exposure voor MVO gerealiseerd.

Deventer Scoort is succesvol omdat het ondernemers bewust maakt van de praktische bijdrage die zij kunnen leveren aan arbeidsparticipatie. Het concept wordt in 2014 uitgerold naar andere steden. Het Deventer Ziekenhuis heeft de 1e Deventer Scoort bank afgenomen: kleurige mozaïekbanken die de stad nog mooier en socialer maken.

INDUSTRIE

De omzet is ondanks de economische malaise geëindigd zoals begroot. Wel hebben twee klanten helaas besloten de productie naar het buitenland te verplaatsen.

De leiding van Sallcon Metaal heeft deze afdeling in 2013 als pilot zelfstandig voortgezet en met succes nieuwe opdrachten verworven. De afdeling Hout is zich gaan richten op Steigerhout. Voor Martens hebben we samen met Felua en Delta 300.000 boodschappenpakketten samengesteld. Deze 1e samen- werking tussen SW-bedrijven uit de Stedendriehoek vraagt naar meer.

COMMERCIE

De start van Deventer Werktalent i.o. heeft uiteraard veel impact op Commercie. Het team wordt sinds oktober aangestuurd door de manager Deventer Werktalent.

Er zijn zoals gebruikelijk thematische commerciële acties geïnitieerd: rondom de Lente, de laatste Koninginnedag als ook met duurzame kerstbomen. Ook zijn er 45 langdurige samenwerkingen gestart, o.a. met Solis, Deventer Ziekenhuis en bezorgservice C1000. Verder zijn regionale projecten gestart uit het Akkoord van Beekbergen.

MARKETING

De afdeling Marketing had in 2013 als speerpunten de positionering van Deventer Werktalent, de herpositionering van Sallcon, de uitrol van social community Deventer Scoort en de onderlinge verbinding tussen deze merken. Er is een nieuwe huisstijl ontwikkeld voor Deventer Werktalent.

Sallcon is verder gegaan zonder de toevoeging Werktalent hetgeen ook in de huisstijl is verwerkt. Ook zijn voorbereidingen getroffen om met een sociaal intranet effectiever samenwerken te faciliteren.

DIGIWERKT

DIGIWERKT heeft in 2013 haar dienstverlening uitgebreid: fysieke opslag, slimme post, datastorage en digitale archivering.

Voor het uitbouwen van naams-bekendheid en positionering hebben we het seminar “Van document naar data” georganiseerd. We zijn trots op de vele nieuwe opdrachten die zijn verworven, waaronder 40.000 vergunningen voor de gemeente Hardenberg. En ook dat we de restauratie mogelijk hebben gemaakt van het oude kinderboekje “De guitenstreken van Pieter en zijn hond.”

DEVENTER SCOORT

Doordat de teams van Deventer Scoort actief hun netwerk inzetten zijn er 50 extra plaatsingen en veel exposure voor MVO gerealiseerd.

Deventer Scoort is succesvol omdat het ondernemers bewust maakt van de praktische bijdrage die zij kunnen leveren aan arbeidsparticipatie. Het concept wordt in 2014 uitgerold naar andere steden. Het Deventer Ziekenhuis heeft de 1e Deventer Scoort bank afgenomen: kleurige mozaïekbanken die de stad nog mooier en socialer maken.

DIENSTEN

Schoonmaak is in 2013 met 10% gegroeid. Zo heeft onder meer BAM voor ons gekozen en ook hebben we de schoonmaak van 14-tal basisscholen van Stichting Quo Vadis gegund gekregen.

Cycloon is als winnaar uit de selectieprocedure voor detachering van Stadspost Deventer gekomen. Cycloon past binnen onze policy ‘people, planet, profit’. Deventer Stadsdistributie is glas gaan ophalen voor Sita en voor Circulus haalt Sallcon sinds 2013 ook zuivel- en sappakken op.

DUURZAAMHEID

Deventer is de MVO stad van Nederland. Deze conclusie trok Willem Lageweg van MVO Nederland tijdens het evenement ’10 jaar MVO in Deventer” waarbij DKW, MKB Deventer en Sallcon vierden dat ze 10 jaar geleden zijn gestart met structureel Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen via het convenant ‘Ikhebdebaanvoorjou’.

Op de dag van de duurzaamheid heeft Sallcon vastgelegd dat het dak het eerste zonnepark in Deventer wordt waar particulieren hun eigen stroom kunnen opwekken.

SOCIAL RETURN

Social Return wordt steeds verder ingebed en meer zichtbaar als instrument. In mei is er in Deventer een sociaal pact gesloten met alle sociale instellingen en het onderwijs.

De samenwerking met Stichting Infrawerkt, om te komen tot een duurzame invulling van SROI, verloopt goed. De bouw van het Stadhuis van de gemeente Deventer heeft geleid tot plaatsingen bij zowel hoofdaannemer BAM als toeleveranciers.

FINANCIEEL

Het resultaat over het boekjaar 2013 bedraagt € 1.512.000 positief. Dit wordt voor een bedrag van € 815.000 veroorzaakt door incidentele baten zodat het genormaliseerde resultaat uitkomt op € 697.000. De Raad van Commissarissen en de directie stellen voor het positieve resultaat van € 1.512.000 toe te voegen aan de algemene reserve, ter versterking van het eigen vermogen van Sallcon B.V.

TOEKOMST

Sallcon bereidt zich voor op de grote veranderingen in het sociale domein.

Naast de oprichting van Deventer Werktalent en uitvoering van het Herstructureringsplan Wsw, zetten we in op het verbeteren van de werkgeversbenadering, het uitbouwen van MVO social community Deventer Scoort, het inzetten van internetoplossingen en het inrichten van een adviesloket Social Return. Daarnaast zal de bezuiniging op de onder-steunende formatie worden voortgezet.

DANKWOORD

Wij spreken onze waardering uit voor de grote betrokkenheid van onze Raad van Commissarissen: Carry Abbenhues (voorzitter), Joop Reintjes, Jans Schepers, Lammy Tabak en Theo Bakhuizen. Speciale dank gaat uit naar Flip Buurmeijer die na ruim 12 jaar is afgetreden als lid en voorzitter.

Download Infographic Download Kalender

Duurzaam ondernemen met hoofd en hart